Skip Navigation LinksBijeenkomst

KVLOKalenderBijeenkomst
bb54d812-8f5b-4f84-a2c6-2ff4549c082c

Cursus Van start met BSM of LO2

LOCATIE KVLO - Zeist
DATUM 14-10-2024
TIJD 15.00 - 20.00 uur
KOSTEN € 142,50 voor KVLO-leden, € 199,- voor niet-leden 


Programma
Nog altijd groeit het aantal scholen dat de schoolexamenvakken BSM op havo/vwo en LO2 op vmbo aanbiedt. De gestelde eisen zijn globaal omschreven in eindtermen. Scholen hebben veel vrijheid in het maken van keuzes. Welke zijn de juiste? Welke keuzes passen bij de visie en doelstellingen van de school en de vaksectie? Hoe zet je een vakwerkplan op?

Doel               
Deze cursus is bedoeld voor docenten die willen starten met het aanbieden van het examenvak BSM op havo/vwo of LO2 op vmbo. In deze cursus wordt stapsgewijs gewerkt naar het fundament voor een vakwerkplan BSM of LO2. Het doel is dat aan het eind van de cursus een basis ligt voor het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en vakwerkplan voor BSM of LO2.

Cursusboek         
Tijdens de cursus krijgen deelnemers een digitaal cursusboek met alle recente informatie over BSM of LO2. Aan de hand van opdrachten vul je ter plekke de schooleigen keuzes in om daarmee een eigen PTA voor BSM of LO2 op te stellen.

Aanmelden    
Je kunt je via de bovenstaande link digitaal aanmelden voor deze scholing.
Het verdient de aanbeveling om deze cursus samen met een collega te volgen, zodat je het examenvak ook samen kunt opzetten en eventueel geven.

Voorbereiding 
Lees vooraf de Handreiking BSM of Handreiking LO2. Zorg ook dat je je vakwerkplan LO/ LO1 beschikbaar hebt tijdens de cursus. 
 
Netwerk           
Wil je verder ontwikkelen als startende school, dan is het scholingsnetwerk BSM of LO2 een goede verdieping op de cursus. In elk scholingsnetwerk zijn scholen vertegenwoordigd die al langer BSM of LO2 geven, net zijn gestart of willen starten. Door het intensief uitwisselen van ervaringen en voorbeelden zijn deze scholingsnetwerken een uitstekend vervolg op de cursus. Op onze website vind je hier meer informatie over het BSM en LO2 scholingsnetwerk.

Cursusleider
Eric Swinkels, Onderwijsadviseur KVLO
 
“Wij maken je erop attent dat deze scholing mogelijk door ons wordt opgenomen. Beeldmateriaal wordt eventueel gebruikt voor verslaglegging, publicatie op de website, in het magazine en de nieuwsbrief van onze vereniging.” Mocht je hier bezwaar tegen hebben mail dan naar scholing@kvlo.nl
 
Leveringsvoorwaarden