Skip Navigation LinksBijeenkomst

KVLOKalenderBijeenkomst
07c0e095-7555-425b-a47b-00863ec0f8a3

Cursus Check je PTA

LOCATIE KVLO - Zeist
DATUM 16 september 2024
TIJD 16.00 - 20.00 uur
KOSTEN € 142,50 voor KVLO-leden, € 199,- voor niet-leden 


Programma
Sinds een aantal jaar zijn de inspectie en de VO-raad veel scherper geworden over de inhoud van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Ook het examenreglement en de organisatie van het Examensecretariaat is flink verscherpt.

De VO-raad maakt elk jaar een checklist PTA en een checklist examenreglement. De KVLO heeft voor de schoolexamenvak LO (hv)/ LO1 vmbo en voor de keuze-examenvakken BSM (hv) en LO2 (vmbo) checklists gemaakt.   

Het PTA is een weergave van de verplichte eindtermen en moet passen bij de visie van de vaksectie. De eindtermen zijn weliswaar globaal omschreven, maar er staan specifieke onderdelen genoemd die concreet in het PTA terug moeten komen. Elke vaksectie heeft een vakwerkplan. Het is de kunst die visie in het PTA terug te laten komen, waarbij elke school weer een eigen format heeft voor het PTA. Complex dus.

Doel               
Onder leiding van onderwijsadviseur Eric Swinkels duik je diep in de materie hoe je de landelijk vastgestelde eisen vertaalt naar een rijk, breed en passend onderwijsprogramma in de bovenbouw vo. Tijdens deze scholing komen verschillende PTA voorbeelden aan bod. 

De cursus sluit aan bij het eigen vakwerkplan en zorgt dat het schooleigen PTA voldoet aan de eindtermen. De cursus is bedoeld voor zowel het reguliere vak LO(1) als de examenvakken BSM en LO2.

Het doel is dat je met een verbeterd PTA naar huis gaat. Mis deze kans niet om, voor 1 oktober, het PTA te optimaliseren.

Aanmelden    
Je kunt je via de bovenstaande link digitaal aanmelden voor deze scholing.

Cursusleider
Eric Swinkels, Onderwijsadviseur KVLO
 
“Wij maken je erop attent dat deze scholing mogelijk door ons wordt opgenomen. Beeldmateriaal wordt eventueel gebruikt voor verslaglegging, publicatie op de website, in het magazine en de nieuwsbrief van onze vereniging.” Mocht je hier bezwaar tegen hebben mail dan naar scholing@kvlo.nl
 
Leveringsvoorwaarden