Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

KVLO hervormt naar democratisch verkozen ledenraad

KVLO Nieuws  |  12 december 2022

Op 10 december, tijdens de Wintervergadering van de KVLO, nam de ALV een positief besluit over een wijziging van de statuten. Een van de veranderingen is dat de vorm van de ledenraad wordt aangepast naar een verkozen ledenraad. Dit betekent dat alle stemgerechtigde KVLO-leden zich in 2023 kunnen kandideren en kunnen stemmen voor de ledenraad.

Waarom veranderen?

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de voorwaarden die worden gesteld aan Goed Bestuur liggen aan de basis van de statutenwijziging. Het is mede om die reden dat het hoofdbestuur goed toegerust moet zijn om de koersdoelen van de KVLO te kunnen bereiken en om de bestuurstaken professioneel en slagvaardig te kunnen vervullen.


Hoe gaat het tot nu toe?

Tot op heden bestond de ledenraad uit vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen, die namens de leden van hun afdeling stemrecht hadden in de ALV's. Een constructie die jaren goed heeft gefunctioneerd, maar in de huidige regelgeving niet toekomstbestendig is.


Wat verandert er?  

Vanaf 2023 bestaat de ledenraad uit rechtstreeks door de leden gekozen vertegenwoordigers. Alle stemgerechtigde KVLO-leden hebben een stem en het recht om zich verkiesbaar te stellen. Nadere informatie over de kandidering en de verkiezingen volgt. Met de instelling van een ledenraad wordt de KVLO als vereniging democratischer, slagvaardiger en transparanter.

De KVLO-afdelingen blijven bestaan en houden hun belangrijke taak in de verbinding met de leden en het leveren van input vanuit het veld aan het KVLO-bestuur.

Het bestuur van de KVLO is blij met het genomen besluit en ziet toekomst van de KVLO als professionele vereniging met vertrouwen tegemoet.

Wil je meer weten over de statutenwijziging, lees dan deze toelichtende notitie


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: