Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

LO/bewegingsonderwijs in de Miljoenennota

KVLO Nieuws  |  22 september 2022

​In de Miljoenennota 2023 is de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs conform afspraken opgenomen. Daarnaast is ook het nieuwe programma ‘School en Omgeving’ (Rijke Schooldag) opgenomen (dat is ook een subsidieregeling voor scholen).


Met het programma School en Omgeving biedt OCW coalities van scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties de gelegenheid om onder en na schooltijd aanbod te creëren, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er wordt begonnen in 130 gebieden waar de nood het hoogst is. Deze gebieden krijgen de kans de kans om leerlingen te laten kennismaken met een breed scala aan activiteiten, zoals sport, muziek, koken, huiswerkbegeleiding, tutoring, coaching en sociaal-emotionele ontwikkeling. Met een lerende aanpak wordt er toegewerkt naar duurzame en evidence based programma’s. De overheid ondersteunt de lokale coalities via de Gelijke Kansen Alliantie.

De KVLO ziet in samenwerking met sportorganisaties, BSO’s en de gemeente veel kansen binnen het 2+1+2 model. Wat betreft het sportaanbod zit de KVLO in een landelijke klankbordgroep met NOC*NSF, VSG, KNVB en de Volleybalbond (NEVOBO).


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: