Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Oproep Lerarenpanel Curriculumverkenning B&S

KVLO Nieuws  |  4 november 2022

​Het ontwikkelteam Bewegen en Sport van Curriculum.nu onderscheidt zes thema’s of bouwstenen: Leren bewegen • Gezond bewegen • Bewegen betekenis geven • Bewegen regelen • Samen bewegen • Beweegcontexten verbinden, zie de voorstellen op https://www.curriculum.nu/download/bs/Voorstellen-ontwikkelteam-Bewegen-Sport-1.pdf

Deze thema's vormen het uitgangspunt voor de aanstaande actualisatie van de onderwijsdoelen voor zowel de bovenbouw van het vo (examenprogramma's) als het po en onderbouw vo (kerndoelen).

KVLO en SLO willen in het komende anderhalf jaar samen met een lerarenpanel verkennen wat de betekenis is van deze bouwstenen/thema's voor de praktijk. Het gaat dan om vragen als: Waar staan deze bouwstenen voor? Waar sluit dit aan op de bestaande praktijk? Op welk vlak geeft dit nieuwe impulsen? Hoe zou een doorlopende leerlijn voor deze thema's eruit kunnen zien?

Het lerarenpanel bestaat uit docenten LO uit po en vo, vakspecialisten po en lerarenopleiders. Het gaat om zes werksessies bij de KVLO in Zeist of SLO in Amersfoort waarin steeds één bouwsteen/thema centraal staat. De tijdsinvestering betreft zes werksessies van 5 uur per bijeenkomst. Er is geen voor- en nawerk. De opbrengsten van het lerarenpanel en de vakgroepen worden meegenomen naar het vervolgtraject voor actualisering van het LO-programma in de bovenbouw van het vo. 

We zijn op zoek naar individuele docenten LO die alle bijeenkomsten willen volgen en naar vakgroepen po of vo die zich per toerbeurt laten vertegenwoordigen door één teamlid.  

Op dinsdag 13 december van 16.00 – 21.00 uur is de eerste bijeenkomst in Zeist. Daarna zijn er in dit schooljaar drie bijeenkomsten: woensdag 1 februari, donderdag 13 april en maandag 5 juni, steeds van 16.00-21.00 uur. Na de zomervakantie zijn er nog twee bijeenkomsten. 

Ben je als docent LO, vakgroep po of vo geïnteresseerd en heb je ideeën, suggesties, vragen, neem dan contact op met ger.vanmossel@kvlo.nl.Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: