Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Wie heeft aansluiting bij een lokaal sportakkoord??

KVLO Nieuws  |  29 juni 2021

Begin 2020 plaatsten we dit bericht: Lokale sportakkoorden in de maak! In de 339 van de in totaal 355 gemeenten in Nederland is aan een lokaal Sportakkoord gewerkt.


Een van de deelambities in het sportakkoord is ‘Van jongs af aan vaardig’, een ambitie die naadloos aansluit bij het bewegen in en rondom de school. Wij willen graag weten of jouw school (of jijzelf als vakdocent/ vaksectie/vakgroep) zich bij een lokaal sportakkoord aangesloten heeft, welke stappen je daarvoor ondernomen hebt en wat je ervaringen tot nu toe zijn..

Je kunt het hieronder kwijt en/of op Facebook Gymlesoverleg.

Lees verder


Reacties (6)
Esther Nobel18 jun om 17:38
Vanuit mijn rol als buurtsportcoach vorig jaar heeft de gemeente de verbinding gezocht met basisscholen, voortgezet onderwijs, verenigingen en andere sportaanbieders. Dit jaar heb ik weer de overstap gemaakt naar het VO als vakleerkracht lo. Daardoor zijn de lijntjes met de buurtsportcoaches kort en ben ik betrokken bij de werkgroep die zich bezig houdt met van jongs af aan vaardig. Het Nijntje pleintje is daarvan een praktische uitwerking. Op dit moment zijn we bezig om te kijken wat onze gemeente verder nodig heeft en waar het geld goed besteed kan worden. Een wens is om een vakleerkracht te hebben voor alle basisscholen en ook meer uren l.o.

Marcel Verbeek18 jun om 21:10
Lang geleden ben ik in de Texelse Sportraad gestapt. Ik vond het een goed idee om als vakleerkracht LO (brede scholengemeenschap VO) mee te denken over de sport op Texel en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook naar de leerlingen geef je daarmee zichtbaar aan maatschappelijk betrokken te zijn. Vanuit meerdere rollen bij de gemeente het bestaan van het Sportakkoord aangegeven. Vlak voordat de eerste vergaderingen voor het Sportakkoord van start gingen is de Sportraad ter ziele gegaan. Toch ben ik gevraagd om in de kerngroep zitting te gaan nemen om mee te denken vanuit het gedachtegoed van de Sportraad. Dus ben vanaf de start betrokken.
Ook heb ik zitting in een van de werkgroepen waarbij een van de vakcollega’s PO in de werkgroep van jong af vaardig. Het onderwijs is dus goed vertegenwoordigd op Texel Sporteiland.

Michiel23 jun om 13:26
In de gemeente Meppel zijn er vakleerkrachten van verschillende stichtingen en scholen nauw betrokken bij de uitvoering van het LSA. Ze nemen, samen met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld sportverenigingen, buurtsportcoaches, kinderfysiopraktijken, et cetera, zitting in de verschillende werkgroepen en er is veel overleg. Er wordt geprobeerd de verbinding met elkaar te zoeken en te proberen het beschikbare geld goed en nuttig te besteden aan projecten ingediend door belanghebbenden uit Meppel.

Gerald Oude Alink25 jun om 11:00
ROC van Twente is betrokken bij de Sportakkoorden in Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal.
Bennie Nordkamp25 jun om 15:32
In Oldenzaal is de vakgroep LO primair onderwijs erg betrokken bij het lokale sportakkoord (OBSA; Oldenzaals beweeg en sportakkoord)
Alle basisscholen beschikken sinds 2018 over een LO vakleerkracht. Deze groep heeft zich verenigd en aangesloten bij gemeentelijk overleg Sportakkoord om met name 'vaardig in bewegen' en 'inclusief bewegen' te waarborgen. In alle overleggen die de gemeentelijke functionaris sport heeft georganiseerd was de vakgroep met veel mensen vertegenwoordigd.
Op dit moment is er een OBSA 'kerngroep' gevormd van 10 mensen waaronder 2 vakleerkrachten LO die het project verder vorm gaan geven. Met name over de verdeling van de subsidies die beschikbaar zijn voor diverse verbindende projecten.

Han Waardenburg25 jun om 17:11
Samen met GIGA Molenlanden - een initiatief van de gemeente Molenlanden- gaan we volgend schooljaar een samenwerking aan. Zij zorgen voor een sportklas en geven dan extra sport in blokken van 4cweken en verzorgen een triatlon voor de 2e en 1e klassenMeer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: