Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Huisvesting- Handboeken bewegingsonderwijs

​De KVLO stelt met input van het werkveld de voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen voor accommodaties met bewegingsonderwijs op. Voorheen werd dit verwerkt in een intern handboek vanuit de KVLO gepubliceerd, vanaf 1 maart 20222 is dit gedigitaliseerd en geintregreerd in het kwaliteitszorgsysteem van sportinfrastructuur. Dit is van belang omdat accommodaties tegenwoordig niet alleen voor onderwijs of alleen voor sport gebouwd worden, maar als multifunctionele beweegaccommodatie worden neergezet.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Huisvesting bewegingsonderwijs

De KVLO stelt met input van het werkveld en haar huisvestingsnetwerk de voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot het bewegingsonderwijs op. Deze voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen hebben als doel te ondersteunen bij het borgen van een goede basis in het programma van eisen van een accommodatie voor wat betreft het bewegingsonderwijs (voorschriften en richtlijnen) en het kunnen maken van keuzes voor een aanvullend optimale huisvesting voor bewegingsonderwijs (aanbevelingen)

Het uitgangspunt

Het kwaliteitszorgsysteem is het uitgangspunt als je kijkt naar het goed huisvesten van beweegaccommodaties en dus ook het deel bewegingsonderwijs! Alle voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen voor het bewegingsonderwijs lees je terug in het kwaliteitszorgsysteem bewegingsonderwijs

Snelle links naar informatie:
Alle items voor een zaal bewegingsonderwijs primair en voortgezet onderwijs vind je hier
  • De voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen voor een berging voor een zaal bewegingsonderwijs vind je hier
  • Voor sporthallen/zaaldelen en zalen hoger dan 5,5m zijn er werkbalken nodig voor verlagingsconstructies, voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen vind je hier

Alle items voor een speellokaal bewegingsonderwijs vind je hier
  • De voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen voor een berging voor een speellokaal vind je hier
Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.