Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Voortgezet onderwijs

Hier vind je alles over LO in het voortgezet onderwijs.: • Uren LO in het vo • Actualisatie kerndoelen (2024) en eindtermen (2024-2026) • PTA’s LO1 en LO2 (vmbo), LO en BSM (havo/vwo) • Vrijstelling LO
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

LO in het voortgezet onderwijs (vo) 

Lichamelijke opvoeding is de formele naam van het vak in het voortgezet onderwijs. De eisen voor het vo zijn beschreven in algemene kerndoelen voor de onderbouw en eindtermen voor de bovenbouw. Leerlingen kunnen in de onderbouw ook sportklassen (of afgeleide benamingen) kiezen als extra aanbod. Daar zijn geen landelijke vereiste kerndoelen geformuleerd.  


Uren LO in het vo

De KVLO krijgt veel vragen over uren LO in het vo. LO heeft een beschermde status sinds de afschaffing van de minimumtabel in 2005. Op 16 april 2024 is de reparatiewet aangenomen in de Eerste Kamer om duidelijkheid en structuur te brengen in de urennorm bewegingsonderwijs.

Link naar artikel reparatiewet

De reperatiewet zal na de zomer door de Staatscourant worden bevestigd.

Voor het voortgezet onderwijs brengt de reparatiewet duidelijkheid m.b.t. de urennorm. De wet stelt nu duidelijke landelijke urennormen vast voor lichamelijke opvoeding per schoolsoort, namelijk:

  • vmbo: minimaal 333 klokuren
  • havo: minimaal 360 klokuren
  • vwo: minimaal 400 klokuren

Deze nieuwe urennormen vervangen de vorige algemene richtlijn die terugging tot de situatie van 1 augustus 2005, en geven scholen nu de nodige duidelijkheid waaraan te voldoen. 
NB De rekenmodule uren LO in het vo wordt gerekend met 40 lesweken

Bekijk de rekenmodule bij de downloads voor leden


Actualisatie kerndoelen en eindtermen

In de onderbouw vo zijn zes kerndoelen bewegen en sport opgesteld. Eind schooljaar 23/34 komen de nieuwe conceptkerndoelen (zie Actualisatie kerndoelen bewegen en sport)

In de bovenbouw moeten alle leerlingen voldoen aan de eindtermen. De eindtermen worden vertaald in een programma van toetsing en afsluiting (PTA), die elk jaar voor 1 oktober moet worden vastgesteld en gepubliceerd.
Voor vmbo zijn dat de eindtermen voor LO1 in het gemeenschappelijk deel. Leerlingen kunnen ook het keuzevak LO2 kiezen op vmbo-tl/gl, met een omvang van 200 lessen van 50 minuten. LO2 wordt op ruim 250 scholen (Bron Duo) aangeboden. Voor de beroepsgerichte keuzevakken in bovenbouw vmbo-bb/kb behoren de keuzevakken Voorkomen van ongevallen en EHBO (Z&W) en ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten tot de top 3 meest gekozen keuzevakken.
Op havo/vwo gelden de eindtermen LO voor alle leerlingen als verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het schoolexamenvak Bewegen sport en Maatschappij (BSM) kan gekozen worden in het vrije deel met een studielast van 320 uur voor havo en 440 uur voor vwo. BSM wordt inmiddels op bijna 250 havo/vwo-scholen (Bron Duo) aangeboden. 


PTA checklist 
De eindtermen LO/LO1 en BSM en LO2 moeten vastgelegd worden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Speciaal voor de examenvakken heeft de KVLO checklist's voor de examenvakken gemaakt, gebaseerd op de checklists PTA van de VO-raad. 
Voor leden zijn de checklist's PTA (LO1, LO2, LO en BSM) beschikbaar. 


Vrijstelling bij LO 
Vrijstelling voor LO is bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke beperking. Dit geldt niet voor leerlingen met een blessure.

Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.​Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.

Downloads - Leden

Alleen toegankelijk voor ingelogde KVLO-leden. Nog geen KVLO-lid? Klik hier voor meer informatie.

Themanieuws