Skip Navigation Linksdefault

KVLOCollectiefVakbond (FVOV)

​Vakbond (FvOv)

De KVLO zet zich in voor optimale arbeidsvoorwaarden voor bewegingsprofessionals in het onderwijs. Aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) maken wij ons hard voor jouw rechten. Het laatste FvOv-nieuws is hier te vinden.

Arbeidsvoorwaarden

Landelijk overleg
Met de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs onderhandelt de FvOv met de raden voor primair, voortgezet en (hoger) beroepsonderwijs. Samen met het KVLO-opiniepanel en de klankbordgroep Arbeidsvoorwaarden bepalen we de inzet voor de onderhandelaars.Wanneer we akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao, leggen die we dat altijd eerst aan onze leden voor. Interesse in deelname aan het opiniepanel en/of de klankbordgroep Arbeidsvoorwaarden? Neem contact met ons op.

Lokaal overleg
We zetten ons niet alleen landelijk in: we voeren we ook lokaal overleg met de verschillende onderwijsinstellingen afzonderlijk. We bespreken onder meer afwijkingen van de cao en gevolgen van reorganisaties en fusies. Onze onderhandelaars gaan in gesprek met lokale leden en raadplegen hen over de afspraken die ze met hun werkgever willen maken.

Koepelorganisaties

Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)
De KVLO is onderdeel van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). De FvOv vertegenwoordigt bijna veertigduizend leden van dertien onderwijsvakorganisaties. De FvOv onderhandelt namens de KVLO over de collectieve arbeidsvoorwaarden van onderwijsprofessionals.

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF)
De FvOv valt onder de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF). De CMHF zit voor de KVLO in de pensioenkamer en het bestuur van ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

Vakcentrale voor Professionals (VCP)
Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP behartigt de gezamenlijke belangen van de leden van aangesloten werknemersverenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners, bijvoorbeeld in de Sociaal-Economische Raad (SER) en Stichting van de Arbeid (StvdA) over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid.