Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Kabinet kiest voor Bewegen als Nieuwe Normaal

KVLO Nieuws  |  21 mei 2021

​Zoals eerder aangekondigd heeft de tijdelijk werkgroep ‘Bewegen het Nieuwe Normaal’ een beleidsadvies uitgewerkt met kansrijke en vernieuwende ideeën om Nederland in beweging te krijgen.  OCW heeft (in een aantal sessies) aan de KVLO, de PO-raad, de ALO’s en VSG/VNG om input over het onderwijs gevraagd. 

De partijen waren het eens dat er naast de verplichte twee uur bewegingsonderwijs in het PO (per 2023), er ook een extra uur bewegen onder onderwijstijd nodig is (bijvoorbeeld pauzesport) en er een buitenschoolse sportvoorziening nodig is voor twee extra uren naschoolse sport, zodat alle leerlingen totaal minstens vijf uur per week (2+1+2) goed en verantwoord kunnen bewegen. Kern is dat ieder kind na schooltijd twee klokuren per week gratis kan sporten. Dat zou echt fantastisch zijn en komt (samen met het bewegingsonderwijs) zeer ten goede aan de kansengelijkheid! (zie beleidsadvies pagina 1, 3 en 5)

De KVLO is met bovengenoemde partners en enkele gemeentes, waaronder Arnhem, hard bezig deze kapstok van 2+1+2 verder uit te werken en te promoten voor zowel PO als ook voor het VO.

Wat betreft het bewegingsonderwijs komt minister Slob nog met een aparte subsidieregeling om scholen te helpen bij de realisatie van de verplichte twee lesuren bewegingsonderwijs per 2023.
 
Zie ook 
Bijlagen 


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: