Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Mulier: Schoolleiders hebben voorkeur voor vakleerkracht bewegingsonderwijs

KVLO Nieuws  |  27 februari 2022

​Schoolleiders beoordelen de volgende aspecten van het bewegingsonderwijs gemiddeld hoger als het door een vakleerkracht wordt gegeven dan wanneer een groepsleerkracht het geeft: 

  • de kwaliteit van het bewegingsonderwijs; 
  • het aantal lessen bewegingsonderwijs per week; 
  • de lestijd voor bewegingsonderwijs;  
  • de mate waarin leerlingen die extra hulp nodig hebben passende ondersteuning krijgen tijdens het bewegingsonderwijs. 


Ouders en kinderen positief over aandacht leerkracht voor geluk en gezondheid  

Zowel ouders als kinderen zijn tevreden over de aandacht die de leerkracht bewegingsonderwijs heeft voor het geluk en de gezondheid van het kind. Het lijkt hierbij niet uit te maken of een vakleerkracht of een groepsleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgt.  


Onderzoek met data van Leefstijlmonitor en 2-meting bewegingsonderwijs 

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de data uit de 2-meting bewegingsonderwijs (2021). Verder zijn gegevens uit een aanvullende module van de Leefstijlmonitor (2019) gebruikt, die tweejaarlijks wordt uitgezet onder Nederlanders. Voor kinderen onder de 12 jaar geven ouders antwoord op de vragen.

Lees verder>>


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: