Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Leergebied Bewegen en Sport kan ook starten met ontwikkeling kerndoelen.

KVLO Nieuws  |  24 februari 2023

De KVLO is blij dat uit de tussenbalans van de leergebieden taal en rekenen is gebleken dat, naast taal en rekenen, het ook verstandig en uitvoerbaar is om te starten met het ontwikkelen c.q. herijken van de kerndoelen van de overige leergebieden, zoals Bewegen en Sport. 

Daarmee wordt het mogelijk om de kerndoelen te actualiseren, mede op basis van de eerder ontwikkelde bouwstenen voor een nieuw curriculum.


Bijlage

Kamerbrief inzake tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

Beslisnota bij kamerbrief inzake tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: